Din osteopat


Heter Michael Leenen og er nederlandsk statsborger som i 1993 flyttet til Norge som fersk utdannet fysioterapeut B.Sc.

Startet ved daværende Aure Opptreningssenter nå Aure Rehabiliteringssenter og var i arbeid der til 1995 og flyttet til Arendal.


I Arendal arbeidet han på forskjellige sykehusavdelinger(orthopedi. avd., medisinsk avd, ambulant rehabiliteringsteam, rehabiliteringsavdeling, ryggpoliklinikk)

Arbeidet innenfor kommunehelsetjenesten i Arendal kommune og har arbeidet siden 96 deltid som privatpraktiserende først i Arendal og senere fra 2003 til 2008 i Vegårshei kommune.


Startet i 2000 deltidsstudie ved Norsk Akademi for Osteopati i Oslo og avla i 2005 "final clinical exam" ved European School of Osteopati i Maidstone England.

Arbeidet fra 2004 som osteopat ved Aktiv Helse bedriftshelsetjeneste i Arendal.

Og har siden følgt div post-graduate kurs.


Flyttet tilbake til Nordmøre i august 2008 og begynte igjen som fysioterapeut ved Aure rehabiliteringssenter.

Startet i september 2009 Nordmøre osteopati.


Arbeider nå kun som osteopat.

På mandager og onsdager i Kristiansund  hvor han leier et rom ved Fosna Fysikalske,

tirsdager på Aure rehabiliteringssenter(Helse midt)

og torsdager og fredager på Aure i egne lokaler ved Gammelbrannstasjonen.