Priser


Osteopati har ingen refusjonsrett som fysioterapi, manuelterapi eller kiropraktikk.

Det vil sier pasienten må betale alt selv.


En behandling koster kr 680 for første behandling og kr 580 for 2.time osv.


Osteopaten bruker hver gang god tid til undersøkelsen og en behandling varer ca 30-40minutter.


Antall behandlinger man trenger varierer og er avhengig om pasientens plager er akutte (1-3 behandlinger) eller kroniske/langvarige. Ved kroniske/langvarige plager forventer man reaksjon på behandling innen 4 behandinger. Hvis ikke evaluerer man sammen med pasienten om videre behandling er fornuftig.


En viktig aspekt innen osteopati er at man stimulerer kroppens egen evne til å forbedre sin egen helsetilstand derfor behandler man maks 1 gang i uken og senere en gang i 2-3 uker og etter hvert sjeldener.

 

Nordmore osteopati,

Aure: Bankveien 11, 6690 Aure

Kristiansund: Wilh.Dallsvei 50, 6511 Kristiansund

Tel : +47 97475337

E-mail: nordmoreosteopati@yahoo.com